torstai 31. maaliskuuta 2011

Tajutonta vesiläppää Löydä lähde-sivustolta

”Vesi on väritön neste, joka auttaa meitä näkemään sateenkaaren värit. Sillä ei ole muotoa, mutta se antaa kaikelle muodon. Se on miljardeja vuosia vanhaa, mutta uudistuu jatkuvasti. Se on elämän ja historian kehän alku ja loppu. Jokainen vesipisara on oma mikrokosmoksensa ja kuljettaa mukanaan tietoa muinaisista ajoista ja maailmoista, joita emme vielä kykene ymmärtämään. Se esiintyy nesteenä, kiinteänä aineena ja vesihöyrynä. Sitä on kaikkialla ja kaikessa. Se on avain ihmisen terveyteen ja ihmisellä on avain veden terveyteen.” – Charlie Ryrie, Veden parantava voima, 1999


Vesi on kaiken elämän perusta, elementti ja arkkityyppi. Käytännössä kaikki suomalaiset ovat kuulleet Joukahaisen Kalevalassa toteaman lauseen: “Vesi vanhin voitehista” ja onkin hyvä ymmärtää kuinka merkittävä rooli vedellä on aina ollut eri vaivojen parantamisessa ja terveyden saavuttamisessa. Ympäri maailmaa on aina pidetty pyhiä lähteitä, joilla ihmiset ovat käydeet parantamassa vaivojaan.
Seuraavassa artikkeli sisältää informaatiota vedestä – osa tieteellistä ja osa metafyysisempää pohdiskelua. Artikkelin tavoitteena on tuoda esille näkemyksiä vedestä myös elementtinä – ei pelkästään divetymonoksidi (H2O) -nimisenä kemiallisena yhdisteenä, jona veden yleensä näemme. Lähdeveden ympärille linkittyy jokaisessa vanhassa kulttuurissa valtivasti mystisyyttä ja ominaisuuksia, joita emme välttämättä vielä ymmärrä. Lähdetään tarkastelemaan aihetta kuitenkin biofysiikan kautta…


Biofysiikka on monitieteinen tutkimusala, joka tarkastelee biologisia järjestelmiä fysiikan mallein ja menetelmin. Biofyysikkojen toimintakenttä on elävä organismi, olivatpa kyseessä sitten kasvit, eläimet tai ihmiset. He tutkivat asian elollista puolta. Kun tutkimme materiaa, voimme järkevästi ajatellen ymmärtää vain materiaa. Tutkimus materian ja energian raja-alueella on biofysiikkaa. Se mitä kutsumme nimellä elämä, kuvaamme fysiikassa energiana. Tunnemme kuitenkin fysiikasta, että emme voi hävittää energiaa, ainoastaan muuntaa sen laatua. Ja koska emme voi hävittää energiaa, emme voi oikeastaan hävittää elämääkään. Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida, kuinka havainnoimme materian ja energian luonnollisten yhteyksien tärkeysjärjestystä. Elintarvikkeiden (elämän välittäjien) tarkoitus on välittää elämää. Jopa luonnollisten vitamiinien yhteydessä on huomioitava niitä ylläpitävä rakenne, ts. onko niissä ylipäänsä enää elämää. Lisäravinteiden koko kenttää tarkastellaan valitettavasti liian usein pelkästään biokemiallisesti. Mutta olisiko tärkeää huomioida myös biofysiikka? Tarvitsenko tämän vitamiinin vai tarvitsenko vitamiinin sisältämän “informaation”?


Mikä energia, mikä voima tai mikä järjestysmuoto pitää materiaa koossa esimerkiksi ihmiskehossa? Luonnossa löydämme sellaisia järjestysmuotoja, joita voimme luonnehtia sanalla ykseys. Nämä järjestysmuodot tunnemme myös matematiikasta – geometriasta. Ajatelkaamme hetki kyseisen sanan merkitystä. Geo = maa, metria = massa, geometria = maamassa. Termiin kätkeytyvät maamassan historiallisesti mystiset ominaisuudet, jolle geometria rakentuu, kuten jo tiedämme kaikista platonisista solideista: tetraedri, heksaedri, oktaedri, ikosaedri ja dodekaedri. Kaikki energiahan on oikeastaan alkanut materialisoitua kiteytymisen kautta…


Pohjustan aihetta vielä vähän, joten tarkastellaan hetki kidettä – kristallia: vaikkapa vuorikidettä. Voimme todeta, ettei ole olemassa kahta samanlaista vuorikidettä. Toisaalta tiedämme kuitenkin, että jokainen näistä vuorikiteistä on geometriseltä rakenteeltaan täsmällinen ja kuuluu näin platonisiin kappaleisiin. Tässä yhteydessä kysymyksessä on pii, silikaatti. Tosin meidän olisi kysyttävä mikä on se taustavoima, joka saa aikaan sen, että tämä vuorikide on rakenteeltaan täydellisen geometrisesti tarkka.
Mitäkö tekemistä kaikella sitten on veden kanssa?


Vesi on turmeltumattomassa tilassa kiderakenteinen. Kuten kemiasta tiedämme, materiaalisessa mielessä kehitys alkaa järjestysluvulla yksi, eli vedyllä. Vesi on muodostunut vedystä. Vesimolekyyli H2O:ssa on 2 osaa vetyä ja 1 osa happea. Tämä on geometriaa. Vesimolekyyli muodostaa täydellisen tetraedrin, jossa on neljä samanlaista kolmion muotoista sivua, joilla on tietynlainen järjestys. Vesimolekyyli sisältää myös puhdasta valoenergiaa. Nämä miljardit biofotonit, valokvantit, ovat jokaisessa vesimolekyylissä eri tavalla ryhmittyneet. Siksi ei koskaan löydy kahta samanlaista vesimolekyyliä. Ja kuitenkin sanomme huolimattomasti: “Sehän on vain H2O:ta”. Vesi järjestäytyy molekyylirakenteensa avulla ja koheesion vuoksi vesi on rakenteellisempaa kuin useimmat muut nesteet. Koheesio eli samanlaisten molekyylien molekyylienvälinen yhdistävä vuorovaikutus johtuu vedessä vetysidoksista ja aikaansaa muun muassa veden pintajännityksen. Yksittäinen vetysidos kestää vain joitain sekunnin biljoonasosia, mutta uusia muodostuu alati. Eli eihän vedellä ole “rakennetta”, sehän on neste?


Sana informaatio tulee latinankielen sanasta informare, mikä tarkoittaa muodon antamista (eng. in-formation, formaatiossa eli rakenteessa). Vesi muodostuu kahdesta eri vedestä, rakenteista I ja II. Rakenteen II mukaan järjestäytynyttä vettä kutsumme tieteellisessä mielessä “kiteiseksi vaiheeksi”. Mitä korkeampi veden kiteinen rakenne on, sitä suurempi on sen informaatiosisältö mitattavien värähtelytaajuuksien muodossa. Vedessä pystytään todella mittaamaan sähkömagneettisia värähtelyjä. Mielenkiintoista on todeta, että nämä samat värähtelytaajuudet esiintyvät myös kehossamme. Kun vesi liikkuu luonnollisessa perusmuodossaan, siinä samalla virvelöityy energioita, eli implosiivisia valokvantteja, joka “levitoivat” ylöspäin. Ennekuin vesi on “kypsää” ja pulppuaa ylös maan uumenista, toisin sanoen, ennen kuin se pystyy nousemaan lähdesuonien kautta pintaan, se kuljettaa mukanaan maan sisältä geomagneettisia värähtelytaajuusmalleja, eli kaiken sen informaation, jota ilman vesi ei ole kypsää.


Tunnemme veden erilaisia olomuotoja, kaasunmuotoisena, kuten esim. vesihöyry, juoksevana, tavallisena vetenä ja jäänä. Korkein tiheys vedellä on lämpötilassa +4 astetta. Pohtikaamme hetki lunta. Kun tarkastelemme lumihiutaletta elektronimikroskoopin alla, näemme sen täydellisen geometrisen rakenteen. Mikä energia saa aikaan sen, että lumihiutale näyttää juuri sellaiselta kuin se näyttää? Kuka on pitänyt huolen siitä, että sillä on tämä täydellinen rakenne? On todella mielenkiintoista, ettei ole olemassa kahta samanlaista lumihiutalettakaan. Ja kuitenkin kaikki on pohjaltaan samaa H2O:ta. On varmasti vielä hämmästyttävämpää huomata, että jos tämä sama lumihiutale sulatetaan luonnollisella tavalla, sen informaatiosisältö ei muutu ollenkaan. Niinpä siitä tulee taas aivan samanlainen lumihiutale, kun se jäätyy uudelleen. Tämä tapahtuu aina näin, vaikka ei ole olemassa kahta samanlaista lumihiutaletta. Kuinka tämä on mahdollista? Lumihiutale pystyy muistamaan alkuperänsä. Mahtaa kuulostaa uskomattomalta, mutta vedellä on todella muisti. Tämä muisti on sidottu geometriaan, sillä vain geometria pystyy varastoimaan tietyn informaatiosisällön. Veden geometrian järjestäytyneisyys heijastaa sen informaatiosisältöä. Tämä on meille veden yhteydessä kaikkein tärkein tieto. Meidän ei siis vain pidä juoda vettä ollaksemme terveempiä, vaan meidän juotava vettä siksi, että se pystyy välittämään meille informaatiota ja laajentamaan näin tietoisuuttamme.


Kehostamme 60-70 % on vettä, samoin 60-70 % planeettamme pinnasta on veden peitossa. Löydämme kehoistamme noin 1 % suolaa, kuten planeetastammekin. On mielenkiintoista todeta, että löydämme myös kultaa tai mitä tahansa hivenainetta samassa suhteessa Maaplaneetasta kuin omasta kehostammekin. Tämä on mikrokosmos – makrokosmos. Vesi pitää kehossamme huolen siitä, että seisomme molemmat jalat maassa ja voimme kumartua ja nousta tästä asennosta uudelleen ylös, koska vesi on tyypiltään dipoli, kaksinapainen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa vesimolekyylissä on plus- ja miinusnapa, joita ympäröi sähkömagneettinen kenttä, jonka värähtelytaajuus voidaan myös mitata. Samalla tavoin myös planeetallamme on plus- ja miinusnapa, joita ilmakehämme ympäröi. Mielenkiintoista on sekin, että ilmakehämme vastustus osoittaa samaa arvoa kuin aivojemme sähkövirta, nimittäin 7,83 Hz (Schumannin resonanssi).


Vesimolekyylissä on kaksi vetyä, joiden kulma on vääntynyt tedraedrirakenteeksi, mikä kuvasta näyttää aivan nallekarhun päältä. Juoksevan veden vetykulma on 105 astetta, mutta jäätyneen veden onkin 109 astetta. Näin vetysidos pysyy jatkuvasti dynaamisena. Kumpikin vetyatomi muodostaa sidoksen eri molekyylien välille, jolloin molekyyleistä muodostuu kuusikulmainen ja kolmiulotteinen rakennelma. Nämä heksagonin muotoiset molekyylit imeytyvät elimistöömme mainiosti ja nesteyttävät kehoamme tehokkaasti. On hyvä ymmärtää, että juomastasi vedestä tulee vertasi 10 minuutissa, jonka vuoksi veden laadulla on erittäin keskeinen vaikutus veresi laatuun.


Japanilainen vesitutkija Masaru Emoton elektronimikroskoopilla ottamat kymmenet tuhannet valokuvat havainnollistavat veden geometrista rakennetta. Veden kiderakenne hajoaa ja vesi joutuu dissonanssiin, kaoottiseen olotilaan, kun käsittelemme vettä epätietoisesti. Biofysikaaliselta alueelta tiedämme jo, että kun vesi virtaa vesijohdoissa useita kilometrejä, ollen samanaikaisesti johdoissa vallitsevan paineen alla, niin veden oma liike tuhoutuu. Samalla veden kiderakenne hajoaa. Jo pelkästään tästä syystä tavallisella vesijohtovedellä ei ole lainkaan biofysikaalista laatua.


Yllä oleva informaatio on monelle puhdasta pseudotiedettä ja huuhaata, koska esimerkiksi Emoton eksperimenttejä ei ole tieteellisesti toistettu ja ne on leimattu tiedepiireissä huijaukseksi. Ajatus veden “muistista” aiheuttaakin usein lähinnä hilpeyttä tiedepiireissä. Toisaalta edessäsi oleva LCD (liquid cristal display) -näyttö toimii juuri nestemäisten kiderakenteiden välittämän informaation kautta kuten tietokoneesi piikiteinen kovalevykin. Voisiko vedellä olla samanlaisia ominaisuuksia, joita emme vielä täysin ymmärrä?


“Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it … becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water my friend.” – Bruce Lee

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti